WIE ZIJN WE...

Achtergrond en doelstelling van ons bedrijf

Na circa 25 jaar loondienst, waarvan 12 jaar in het bedrijfsleven en 13 jaar in overheidsland, ben ik – Freddy Drenth – in januari (2019) een eigen bedrijf gestart. Naast dat ik uitstekend belangen kan behartigen - zeker tegenover de overheid - ben ik specialistisch adviseur 'vergunningvrij bouwen', kan ik vergunningprocessen van zowel kleine, middelgrote als grote projecten begeleiden en daar waar mogelijk versnellen en heb ik de naam om relatief diep inhoudelijk in (deel)adviezen op het gebied van bouw-, milieu- en drank en horeca wetgeving mee te kunnen om meer sturing te geven. Verder heb ik veel contacten in de wereld van ontwikkeling tot uitvoering, zowel aan de kant van burgers en bedrijven als aan de kant van de overheid. Om een bekende voetbalterm te gebruiken; ik kan ‘tussen de linies spelen’.

Qua karakter zou je mij kunnen omschrijven als een onconventionele solist (een onafhankelijk denker), maar tevens vaak een verbindende factor met overtuigingskracht vanuit respect. Ik ben competitief ambitieus, positief energiek, doortastend, tolerant, zorgvuldig met structuur en netjes, 'open' eigenwijs en sterk gericht op overzicht en de grote lijnen, van waaruit ik relatief snel kan beslissen. Ik kan me schriftelijk, mondeling en met lichaamstaal prima duidelijk maken, maar kan ook goed luisteren en ik wil hard werken; ben een doorzetter en ben plichtsgetrouw en stressbestendig. Daarnaast heb ik iets extra's met (financiële) cijfers.

SI Building is een privé opgerichte eenmanszaak als basis voor en voorbode op een groter geheel waar meerdere partijen bij betrokken zijn en die, vanuit inhoudelijke deskundigheid, het gehele (bouw)proces van eerste idee tot beheer moet kunnen dragen; een bedrijf dat de directe eindverantwoordelijkheid kan en durft nemen voor de gebruiker / investerende partij.

Beoogd private klanten zijn mensen die een buitenstandaard huis willen laten bouwen op een specifieke locatie, waarbij zij, in samenspraak met ons als specialist, zelf invloed houden op de keuzes die de uiteindelijke sfeer bepalen. In ultimo gaat het daarbij om een juridisch bestemmingsplanmatig nagenoeg onmogelijke locatie, een exceptioneel ontwerp onder architectuur die moeilijk door de welstand te krijgen is en een woonpand uitgevoerd met de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid …

Beoogd zakelijk partners zijn vastgoedinvesteerders die, al dan niet via een makelaar, bestaande panden aankopen en willen revitaliseren (meest uitdagend; naar een andere bestemming) of kale stukken grond in handen krijgen, die willen ontwikkelen en dat graag overzichtelijk bij één partij willen beleggen die het hele traject van ontwerp (waaronder juridisch overheidscontact) naar uitvoering tot in het beheer kan beslaan; bekend als: DBM(&O) - Design, Build, Maintain (& Operate) onder UAV-GC. Ook (industriële) bedrijven met expansiedrift kunnen daaronder vallen.

Maar het kan ook om een overheid, een woningbouwcorporatie, een projectontwikkelaar en/of een architect(enbureau) gaan die een deel van dat proces bij een externe partij wil beleggen. Het gaat dan om een constructie, waarbij een (gebieds)ontwikkelaar eventueel in samenspraak met een afdeling beheer, een partij in de markt zoekt die hun kan aanvullen op de aspecten juridische onderbouwing, duurzaamheid, uitvoering en inhoudelijk beheer.

Bij opdrachtgevers, zowel de overheid als (particuliere) investeerders, voel je een groeiend belang (nu voor een deel nog gedreven door verplichting) om meer rekening te houden met mens en natuur. En dat is waar ik voor wil gaan!

WAT DOEN WE...

Wij bieden een breed scala aan diensten aan onze clienten

Advies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

Planning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

Begeleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

Ontwerp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

Uitvoering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

Onderzoek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cur tantas regiones barbarorum pedibus obiit, tot maria transmisit.

NEEM CONTACT OP...

Stuur ons een bericht om een afspraak te maken.

Scroll to top